Doa dan Amalan yang dianjurkan Dibaca Agar Dijauhkan Dari Virus Corona atau Covid-19

Berita Islami tentang doa dan amalan agar dijauhkan dari wabah dan penyakit.

TRIBUNJAMBI.COM –
Berita Islami tentang
doadanamalan
agar dijauhkan dari
wabah
dan
penyakit
.
Diantara
wabah
dan
penyakit
yang sedang heboh adalah
viruscorona
atau
Covid-19
.
Dalam situasi seperti ini, kita dianjurkan berdoa kepada Allah SWT untuk memohon pertolongan.
Ilustrasi (pixabay.com)
Menghadapi bala dan
wabah
penyakit,RasulullahSAWtelah mengajarkan agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan doa mohon perlindungan:
Berikut ini pernah diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari
wabah
danpenyakitmengerikan lainnya.
Allhumma inn adzu bika minal barashi, wal junni, wal judzmi, wa sayyiil asqmi.
Ya Allah aku berlindung kepadamu daripenyakitkusta, kegilaan, lepra danpenyakit-penyakit yang jelek (HR Abu Dawud dan Nasa’i)
Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Abu Dawud menafsirkan kata sayyiil asqam ataupenyakit-penyakit buruk dalam hadits ini sebagai ragampenyakityang membuat buruk rupa dan bahaya pada manusia.
Sedangkan M Syamsul Haqqil Azhim Abadi dalam Kitab Aunul Mabud memahami sayyiil asqam sebagai
wabah
penyakitseperti tuberculosis, busung air, danpenyakitlain.

Leave a Reply